This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Historia naszej straży zaczęła się wcześniej; bierze początek od straży częściowo zawodowej przy Cukrowni. W 1916 roku - dyrekcja cukrowni dla uniknięcia płacy członkom straży zawodowej tworzy Ochotniczą Straż Pożarną przy Cukrowni Cielce. Z dyrektorem tej cukrowni Wielohorskim - prezesem nowej jednostki. Organizatorem tej straży i naczelnikiem był Piotrowski Władysław, a zastępcą Wiśniewski Józef. Członkami Zarządu byli Marczak Antoni, Mażyński Franciszek, Glinkowski Józef, Nawrocki Władysław. W 1918 roku Piotrowski Władysław wyjeżdża do Kalisza, a na jego miejsce naczelnikiem zostaje Stefan Skassa, a zastępcą Glinkowski Józef. Prezesem dyrektor Cukroni w Cielcach Dębicki Józef. Członkami zarządu byli Wi śniewski Józef, Nażyński Franciszek, marczak Antoni, Nawrocki Władysław, Nowicki Stanisław. Jednostka jest liczna i bardzo czynna. W latach 1920-1922 rozrastają się szeregi jednostki, rozwija się życie, kultura we wsi, następują zmiany osobowe; jedni odchodzą, drudzy wstępują. Największy jej rozkwit przypada na lata 1922-1932. - w tym dziesięcioleciu straż jest najbardziej liczebna, rozwija się i kwitnie życie kulturalne; wystawiane są sztuki teatralne w przystosowanych magazynach Cukrowni. Następują zmiany Zarządu, prezesem zostaje ówczesny dyrektor Cukrowni Pacuła Stefan, zastępca Krasnski Zygmunt, naczelnikiem Ikassa Stefan, zastępcą naczelnika Glinkowski Józef, oddziałowi: Marzyński Franciszek, Marczak Adam. Powstaje orkiestra z dyrygentem Lange Julianem i zastępcą jego Mażyńskim Franciszkeim pierwszym baryotnistą. Orkiestra w pełnym rozwoju urządza koncerty na wolnym powietrzu dla społeczeństwa. W tym roku 1922 ufundowany zostaje sztandar dla jednostki OSP przez społeczeństwo Cielc i cukrownię, dotrwał on do wybuchu wojny 1939 r. do lat okupacji hitlerowskiej. W latach 1922-1933 jest strażą słynną w całej okolicy Cielc, posiada najdoskonalsze wyposażenie bojowe, sikawę ręczną na specjalnym wozie i wóz z rekwizytami pełno wyposażonymi jak: drabiny, bosaki, topory i inny sprzęt do gaszenia pożarów. Beczkowozy do dowożenia wody w razie jej braku na miejscu pożaru. Następują zmiany w Zarządzie: powołano na naczelnika Stanisława Godwoda, a na jego zastępcę magazyniera cukrowni Zawadzkiego i inne osoby. Zarząd ten pełni funkcje do czasu likwidacji cukrowni w Cielcach w 1932 roku. Likwidacja cukrowni powoduje zdekompletowanie jednostki OSP. Zahamowany został piękny rozwój jednostki OSP -rozpada się. Orkiestra przestaje istnieć, wyjeżdżają z Cielc członkowie OSP, członkowi orkiestry, wyjeżdżają najbardziej oddani ludzie pracy w OSP. OSP organizuje się na nowo jako OSP wiejska. Prezesem zostaje właściciel majątku Cielc Jan Karłowski, a naczelnikiem Majer Julian ówczesny inspektor plantacji buraka cukrowego. Członkami Zarządu - Cieślik Józef, Spertusiak Józef, Marczak Stanisław, Kusiński Stanisław, Pilarek Franciszek, pełnią swoje czynności aż do wybuchu wojny. W czasie okupacji to czynność przymusowa w straży tych druhów, którzy przebywali na miejscu. Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Cielcach zamykają się w czterech okresach czasowych. Pierwszy okres to lata 1916-1932. Drugi okres 1932-1939. Trzeci okres to 1939-1945. Czwarty okres to od 1945 roku do czasów współczesnych. pierwszy okres lata 1916-1932, powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej przy Cukrowni w Cielcach dla ochrony przeciwpożarowej nie tylko cukrowni, nie tylko Cielc ale także okolicznych wsi. W szeregach OSP są pracownicy cukrowni i rolnicy ze wsi. Zadząd składa się z pracowników dyrekcji cukrowni na czele z dyrektorem cukrowni pełniącego funkcje prezesa OSP. Zmaina dyrektora powoduje zmianę prezesa, a także naczelnika i innych członków Zarządu. kolejni dyrektorzy to i kolejni prezesi jak: Wielochorski Michał, Dębicki Józef, Pacuła Stefan. Kolejni naczelnicy to: Piotrowski Władysław, Skassa Stefan, Godwod Stanisław. Należy wspomnieć o wyposażeniu w sprzęt przeciwpożarowy jednostkę OSP w Cielcach OSP posiadała doborowy sprzęt przeciwpożarowy umieszczony na specjalnym wozie, sikawkę ręczną w przystosowanym wozie strażackim, beczkowozy do dowożenia wody. Koniec cukrowni w pogotowiu do brania udziału w akcji gaszenia pożaru. OSP w Cielcach cieszyła się opinią najlepiej wyposażonej straży w sprzęt przeciwpożarowy w okolicy i najefektywniej walczącą z wynikłymi pożarami. OSP brała czynny udział w 1918 roku w rozbrajaniu Niemców. OSP w Cielcach posiadała dobrze przygotowaną i przeszkoloną orkiestrę dętą, którą dyrygował Lange Julian, a następnie Marzyński Franciszek pierwszy baryton. Orkiestra uświetniała obchody świąt państwowych, przygrywała między aktami wystawianych sztuk, a nawet urządzała koncerty dla społeczeństwa na wolnym powietrzu. OSP wystawiała sztuki teatralne w magazynach cukrowni z wielkim powodzeniem, organizowała życie kulturalne na wsi. Wdzięczne społeczeństwo wsi Cielce i pracownicy cukrowni ufundowali sztandar dla OSP w 1922 roku.. Wspaniały rozwój jednostki OSP Cielce "Słynny okres 16 lat" kończy się wraz z likwidacją cukrowni w 1932 roku. Drugi okres zaczyna się 1932 roku w którym to organizuje się na nowo jako OSP wiejska z prezesem Janem Karłowskim i trwa do wybuch wojny w 1939. Jej działalność jest podobna innym jednostką OSP. Sprzęt przeciwpożarowy pozostał i był używany w akcjach przeciwpożarowych. Natomiast orkiestra rozpadła się (muzykujący druhowie wyjechali). Trzeci okres to lata okupacji 1939-1945 OSP istnieje w czynności przymusowej, biorą udział a akcjach gaszenia pożaru druhowie, którzy przebywali na miejscu. Tak zamykają się trzy okresy działalności OSP w Cielcach. Po wyzwoleniu (1945 rok) organizuje się OSP w Cielcach - prezesem zostaje wybrany Cieślik Józef, naczelnikiem Stefaniak Stanisław a członkami zarządu Kusiński Stanisław, Michalak Józef, Marczak Stanisław, Wagan Stanisław, Przybylak Czesław. W latach 50-tych prezesem zostaje Wagan Stanisław, poświęca wiele czasu i trudu przy remoncie budynku po fabrycznego dla potrzeb jednostki (na remizę strażacką). W 1955 roku sikawkę ręczną zastępuje sikawa motorowa. W 1958 roku nowe wybory władz strażackich wyłoniły nowy zarząd, prezesem zostaje Marczak Stanisław, naczelnikiem Osiewała Zygmunt, członkami Cieślik Józef, Kusiński Tadeusz, gospodarzem Michał Wiśniweski, sekretarzem Pilarek Kazimierz, skarbnikiem Wagan Stanisław. Praca tego zarządu przetrwała prawie 10 lat. W tym czasie zakupiono samochód marki "Moris" i przystosowano do potrzeb gaśniczych, następnie marki "Ford" , a potem marki "Lublin". Samochody stare i wyeksploatowane pochłaniały wszystkie fundusze strażackie na remonty, a przez to hamowały postęp w planowanej budowie nowej remizy strażackiej. Brak postępu w przygotowaniach do budowy zniechęcił naczelnika Osiewałę Zygmunta, który wystąpił z zarządu. Spowodowało to zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania i dokonania nowych wyborów (odmłodzenia zarządu). W 1967 roku w wyniku nowych wyborów nastąpiły zmiany w zarządzie: prezesem zostaje Edward Garczarek, naczelnikiem Michał Wiśniewski a skarbnikiem Kusiński Stanisław, sekretarzem Pilarek Kazimierz, gospodarzem Przybylak Zdzisław. Nowo wybrany zarząd zabrał się z wielką ochotą do pracy i po roku doprowadził do obchodów 50-lecia istnienia OSP w Cielcach. Uroczystość jubileuszowa zgromadziła liczną publiczność z okolicznych wsi i władze powiatowe i gromadzkie. W uznaniu zasług władze powiatowe przekazały jeszcze jedną sikawę motorową wartości 17,500 zł. W następnych latach praca zarządu zdobywa uznanie miejscowej ludności a także władz nadrzędnych. Nabierają rozmachu przygotowania do budowy nowej remizy - powstaje Komitet Budowy Remizy; w latach 1971-1972 wybudowano nową remizę. W 1972 roku straż otrzymuję samochód strażacki marki "Star 25". W roku następnym generalne porządki i malowanie świetlicy OSP. W 1974 zarząd planuje trwałe ogrodzenie obiektu OSP, a w następnym roku ufundowanie sztandaru, co doprowadza do uroczystości wręczenia sztandaru w 1976 roku. I tak powstała uroczystość 60-lecia istnienia OSP w Cielcach. Już w roku następnym powstał projekt budowy sali konsumpcyjnej, kuchni, szatni; dwa lata póĄniej sala konsumpcyjna i zaplecze zostały wybudowane. W roku 1981 zaplanowano przeprowadzenie generalnego remontu w raz z malowaniem samochodu bojowego - realizacja nastąpiła w 1982 roku, a 1983 roku narodził się plan doprowadzenia wody bieżącej do budynku. W 1984 roku doprowadzono wodę i wyremontowano garaż. W rok póĄniej planowano powołać drużynę młodzieżową. W 1986 roku na uroczyste 70-lecie sprowadzono drużynę młodzieżową do jednostki OSP Cielce. Odnowiono malowanie budynku okien i drzwi. W uznaniu zasług w planowanych wyborach ten zarząd z małymi zmianami - dokoptowano jeszcze trzech młodych druhów do zarządu to są: Kowalski Stanisław, Kowalczyk Bogumił i Kusiński Henryk. W 20-lecie zarząd Postanowił uczcić nowymi zadaniami - pokryć tynkami zewnętrzne ściany budynku i umalować całą strażnicę. I tak zamyka się 1987 rok...
Dalej brak nam szczegółowych inforamcji.


Zamieszczone na stronie zdjęcia są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, przetwarzane, wykorzystywane, publikowane w Internecie i innych mediach bez zgody autora ! ! !


  • haft komputerowy, naszywka, herb naramienny
  • haft komputerowy, haft na polarach, polar strazacki
  • haft na czapkach, haft komputerowy, czapka strazacka
  • naszywka, emblemat, herb haftowany komputerowo
  • haft komputerowy, dystynkcje na koszule
  • t-shirt, koszulka strazacka, haft komputerowy


It appears that your web host has disabled all functions for handling remote pages and as a result the BackLinks software will not function on your web page. Please contact your web host for more information.